Det Jungbeckska släktträdet

Det började med att Hilding Jungbeck från Nässjö, redan 1908 samlade den information som då fanns tillgänglig, och tryckte en bok om detta hos Arvid Wallerström & C:o Tryckeri. Därefter har olika källor löpande uppdaterat informationen.

I början av 2000-talet digitaliserade vi den då tillgängliga informationen och la ut den i all enkelhet här på sajten. Detta ledde till att släktingar kontaktat oss från USA, Danmark och självklart Sverige med kompletteringar. Vi är medvetna om att dokumentationen långt ifrån är fullständig. Men det intressanta är om vi tillsammans kan bygga på med information, för att få kunskap om vår familj. All information tas emot med stor tacksamhet.

Share Your Thoughts