Henrik Jungbeck (1813-1878)

Det finns mycket information på nätet och ibland stöter man på något som känns extra angeläget. Så kände jag när jag idag läste prosten Olins tal vid jordfästningen av Henrik. Han var en af dem, åt hvilka mycket blifvit gifvet af förmögenheter och krafter, som andra mindre väl lottade kunnat honom afundas.och sångens gåfva egde han i rikt mått, tankens och förståndets klarhet och reda var honom af naturen beskärd, […]