Välkommen till familjen Jungbeck

På vår sajt hittar du dokumentation om vår släkt.

Det började med att Hilding Jungbeck från Nässjö, redan 1908 samlade den information som då fanns tillgänglig, och tryckte en bok om detta hos Arvid Wallerström & C:o Tryckeri. Därefter har olika källor löpande uppdaterat informationen.

I början av 2000-talet digitaliserade vi den då tillgängliga informationen och la ut den i all enkelhet här på sajten. Detta ledde till att släkt kontaktat oss från USA, Danmark och självklart Sverige med kompletteringar. Vi är medvetna om att dokumentationen långt ifrån är fullständig.

Det som finns idag har vi samlat i släktforskningsprogrammet Reunion.

De olika grenarna och familjerna finns via länkar i vänsterkanten.

Länken till all information hittar du här Hela släktforskningen.  Det är för närvarande 487 personer i filen, som alla har någon sorts familjerelation med varandra.

Om du har ytterligare information, har någon fråga eller om du vill kommentera något, så finns kontaktmöjligheter under fliken Kontakt i menyn.

Några förfäder:
Fredrik August Jungbeck (1844 – 1919)

Åke Thue Jungbeck (1882 – 1947)